Klurigt 1 - 33 innehåller var och en 8 - 10 uppgifter
 

Klurigt 1Klurigt 2Klurigt 3
Klurigt 4Klurigt 5Klurigt 6
Klurigt 7Klurigt 8Klurigt 9
Klurigt 10Klurigt 11Klurigt 12
Klurigt 13Klurigt 14Klurigt 15
Klurigt 16Klurigt 17Klurigt 18
Klurigt 19Klurigt 20Klurigt 21
Klurigt 22Klurigt 23Klurigt 24
Klurigt 25Klurigt 26Klurigt 27
Klurigt 28Klurigt 29Klurigt 30
Klurigt 31Klurigt 32Klurigt 33