Klurigt 26


En klocka utan visare
Den här klockan har inga visare, men den har ett slagverk som anger hel timme.
När klockan är ett, slår den ett slag. När  klockan är två, slår den två slag och så vidare. Tiden mellan två slag är två sekunder.
Hur lång tid tar det (efter första slaget) för dig att få reda på tiden, när klockan är åtta?
Ficktjuven
De tre kompisarna Adam, Bengt och Christer var misstänkta för fickstöld.
Efter några försök att kasta skulden på varandra, kommer de med följande påståenden:
Adam: Bengt  ljuger!
Bengt: Christer ljuger!
Christer: Både Adam och Bengt ljuger!
Vem talade egentligen sanning?

Rektangeln i hörnet
Rektangeln i hörnet har måtten 3 cm och 6 cm.
Hur lång är cirkelns radie?
 
Blyertspennor
Jag har några pennor och några burkar.
Om jag startar med att placera fyra pennor i varje burk blir en burk tom.
Om jag däremot placerar tre pennor i varje burk, blir det en penna över.
Hur många burkar och hur många pennor har jag?
Karusellen
När Lukas åkte karusell, fick han idén till följande problem:
En tredjedel av de barn som satt framför mig plus tre fjärdedelar av barnen bakom mig är lika med antalet barn som åkte på den här karusellturen.
Hur många var det som åkte?
(
Samuel Loyd)
 
Guldmynten
En rik köpman samlade på guldmynt.
- Hur många guldmynt har du egentligen, frågade hans hustru.
- Om jag delar upp mynten i två högar med olika antal mynt, så gäller följande samband, sade köpmannen:
66 gånger differensen mellan antalet mynt i högarna är lika med differensen mellan kvadraterna på antalet mynt i högarna.
- ?????
Kan du hjälpa köpmannens hustru att räkna ut antalet guldmynt?

Semester
Johan hade en skön semester tillsammans med sin kompis Andreas. På morgnarna tog de en joggingtur och på kvällarna spelade de tennis. Det var dock för jobbigt att båda jogga och spela tennis samma dag. Dessutom var det vissa dagar som de slappade helt och varken joggade eller spelade tennis.
18 morgnar joggade de inte. 17 kvällar spelade de inte tennis och 17 dagar joggade de eller spelade tennis.
Hur många dagar hade Johan och Andreas semester?
Strömbrytarna
Detta hände på 1970-talet: I min källare fanns det tre strömbrytare (numrerade 1, 2 och 3) som alla stod i positionen "Av". De reglerade tre lampor på våningen ovanför källaren.
Jag lyckades ta reda på vilken strömbrytare som reglerade respektive lampa genom att göra så här: Jag fick ställa om vilka strömbrytare jag ville, men jag fick bara gå upp en gång och kontrollera lamporna.
Kan du lista ut hur jag gjorde?
   1       2       3
Snöret
En cylinder är 60 cm hög. Basytans omkrets är 20 cm.
Ett snöre viras exakt fyra varv runt cylindern på det sätt som figuren till höger visar (De olika varven går parallellt). Snörets ena ände är fäst vid cylinderns  topp och den andra änden vid cylinderns botten.
Hur långt är snöret?


 

 

Lådorna
Amanda har lådor i tre storlekar: Stora, mellanstora och små.
Hon ställer 11 stora lådor på bordet. Hon låter några av dessa lådor vara tomma, men i var och en av de övriga stoppar hon i åtta mellanstora lådor.
Hon låter några av de mellanstora lådorna vara tomma, men i de övriga mellanstora lådorna stoppar hon i åtta små (tomma) lådor.
På bordet finns det nu sammanlagt 102 tomma lådor.
Hur många lådor hade Amanda sammanlagt?


|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|