Klurigt nr 14  

Varudeklaration 1 
Beräkna produkten av 15 . 14 12 . 9....

Problem för färgblinda? 
Hur stor del av rektangeln är färgad (röd eller grön)?
A, B, C och D är mittpunkter på rektangelns sidor.

                              

Farfar 
Johannas farfar upptäckte att hans ålder var jämnt delbar med Johannas ålder, när hon fyllde 1, 2, 3, 4, 5 och 6 år.
Hur gammal var farfar, när Johanna föddes?

Delikat delning

Uppgift: 

Dra en rät linje från punkten P, så att figurens area delas i förhållandet 1:2

Varudeklaration 2 
Beräkna produkten av

Tre hjärter 
Anna, Bosse och Cissi får var sitt kort från en vanlig kortlek av Daniel, som ger följande ledtrådar:
1. Alla tre korten är hjärter.
2. Summan av kortens valörer är 13.
3. Annas kort har lägst valör. Anna tittar på sitt kort och säger: "Nu vet jag vilka de andra två korten är!"
Hur kunde hon veta det?

Rulltrappan 
En dag blir Lena tvungen att gå uppför en rulltrappa, eftersom den står stilla. Lena kollar med hjälp av sin mobiltelefon att det tar 104 s.  När rulltrappan är i funktion, tar det 65 s för Lena att åka upp till nästa våning. Hur lång tid tar det för Lena att komma upp, om hon går uppför rulltrappan, när den fungerar?

Problem i kvadrat 2 
Låt oss utgå från det tresiffriga talet 110. 
Om vi läser talet baklänges, får vi talet (0)11.
Summan av dessa tal bildar ett kvadrattal: 110+11=121=112.
Av de ytterligare 18 tresiffriga tal, som ger ett kvadrattal enligt ovanstående regel, finns det bara en s.k. palindrom.
Sök detta tal!
Palindrom = (i matematiksammanhang) ett tal, som kan läsas fram- och baklänges med samma resultat.
Ex.: Talet 131 är således en palindrom.

Professor Kalkyls bröllopsdag
- Hur ska vi fira vår bröllopsdag i år (= år 2003)?
- Bröllopsdag?? Hur länge har vi varit gifta egentligen? frågade professor Kalkyl.
- Om vi firar vår bröllopsdag en dag för tidigt, är summan av de första (udda) primtalens kuber lika med antalet veckor som vi varit gifta!
- Aha! Då skulle det kanske passa, att vi åker till Stora Barriärrevet.

a) Hur många år har professor Kalkyl varit gift?
b) Varför föreslog han att de skulle fira bröllopsdagen på Stora Barriärrevet?

 


(konstruerat av matematikern William F. Cheney, publicerat 1950)

Så här ser tricket ut:
1) En person får blanda en vanlig kortlek och sedan välja ut fem kort. 
2) Din assistent tar hand om korten, lägger undan ett av de fem korten och visar dig sedan de fyra andra korten.
3) Med ledning av dessa fyra kort kan du tala om vilket det femte kortet är!!
Hur kan detta vara möjligt?
 |Tillbaka till Klurigt|Lösningar|