Klurigt nr 12    

Telefonnumret
Sofie har ett femsiffrigt telefonnummer, som är lätt att komma ihåg.
1) Telefonnumret är en palindrom, dvs. talet blir detsamma om det läses fram- eller baklänges.
2) Tre siffror i följd är lika.
3) Siffersumman är 29.
Vilket är telefonnumret?

Facklig verksamhet
Summan av talen i två fack bredvid varandra är lika stor som talet i facket rakt under.
 a) Beräkna värdet av a, b och c.


b) Beräkna värdet av d, e, f, g, h och i.

Teatersalongen

I en teatersalong finns det lika många platser i varje rad som det finns bänkrader.
Framför den mellersta raden finns det sammanlagt 300 platser.
Hur många platser finns det i hela salongen? 

Fönsterrutan

Anton, Calle, David och Fredrik kastar snöboll på skolgården.
Pang! Där går en fönsterruta!
Ut kommer rektorn.
Anton: "Det var inte jag!"
Calle: "Det var inte jag!"
David: "Det var Fredrik!"
Fredrik: "Det var Anton!"
En av pojkarna talade inte sanning. Vem hade pangat rutan?

Rudolf med röda mulen

När Rudolf förfrös sin mule var det riktigt kallt!
Svenskar och amerikaner tvistar fortfarande om huruvida det hände i Sverige eller USA.
Däremot är man överens om vad termometern visade vid det här tillfället.
Hur kallt var det egentligen?  

Basaren i Istanbul I

När Ahmed vägde sina varor på basaren i Istanbul, placerade han alltid sina vikter på den vänstra vågskålen. "Finns det någon annan som kan avläsa alla heltalsvärden från 1 till 63 kg med endast sex vikter?" utropade Ahmed.
Vilka vikter hade han?

Basaren i Istanbul II

Bredvid Ahmed hade Abdullah sitt stånd. "Jag kan faktiskt väga allt från 1 till 121 kg med enbart fem vikter!", sade Abdullah.
Hur bar han sig åt?

 

Stjärnan

Visa att summan av de färgade vinklarna är 180o!

 

 
Triangeldrama

Trianglarna ABC och ADE är kongruenta.
Arean av triangeln BEF är dubbelt så stor som fyrhörningen ABFD:s area. 
Beräkna förhållandet mellan sträckorna BE och AB!

Järnvägsbron
Pelle tog genvägen över järnvägsbron, trots att hans mamma hade förbjudit honom!
När han gått 2/3 av bron, fick han framför sig se att ett tåg närmade sig bron.
Han uppskattade att han hade lika stora chanser att klara sig antingen han sprang mot tåget eller vände och sprang tillbaka. Tågets hastighet var 60 km/h.
a) Hur fort måste Pelle åtminstone springa för att klara sig?
b) Är det realistiskt att han skulle kunna hålla en sådan hastighet?


|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|