Klurigt nr 15  

Fältteori 

I rektangeln ABCD är E mittpunkt på sidan BC och F mittpunkt på sidan CD.
Hur stor del av hela rektangeln utgör det röda fältet? 

                              

Olyckstalet? 
Placera talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i de gula cirklarna så att summan blir 13 längs varje sida i kvadraten.

   

Motionsrundan
Benny Snällfot sprang sin motionsrunda tre gånger i veckan för att vara i form till Lidingöloppet. När han började träningen höll han hastigheten 3 m/s, men veckan före Lidingöloppet var medelhastigheten 4 m/s.
Med hur många procent hade han sänkt tiden för motionsrundan?
Ledning

Fotbollsserien
I en serie mötte varje lag vart och ett av de andra lagen hemma och borta. Vid vinst fick det segrande laget 3p, och vid oavgjort fick vardera laget 1 p.
När serien var färdigspelad hade hälften av matcherna slutat med ett oavgjort resultat. Om 2/3 av matcherna slutat med vinst, hade lagen tillsammans fått ytterligare 15 p.
a) Hur många matcher spelades?
b) Hur många lag bestod serien av?

Förhållandet
Sträckan BF är lika lång som kvadratens sida (= 5 cm). Triangeln ABF:s area är 40% av kvadratens area.
Beräkna förhållandet mellan areorna av triangeln AEF och triangeln BFE!


Spelkorten
Alexander, Benny, Crille och David spelar med endast essen, kungarna, damerna och knektarna i en kortlek.
Alexanders fyra kort har poängvärdet 50 (ess=14, kung=13, dam=12 och knekt=11). Bennys kort har poängvärdet 44 och Crilles kort poängvärdet 55. Davids första kort är ett ess. 
Vilka valörer har resp. spelares kort?

Tre tal
Jenny numrerade nio lappar från 1 till 9. När hon sedan på måfå tog upp tre lappar, upptäckte hon följande samband:
Summan av de tre talen var lika stor som det största talets kvadrat subtraherad med summan av de båda andra talens kvadrater. Vilka var talen?

Urfånigt!?
På en analog klockas urtavla skall sekundvisaren precis påbörja en ny minut. Vinkeln mellan minut- och timvisare är 20o. Hur mycket är klockan?

 

Tangenterna
Tangenterna AB, AC och DF tangerar cirkeln i punkterna B, C och E.
Vinkeln ADF är 90o och DE:EF=4:1. Tangenten AB är 20 cm. 

Beräkna 
a) triangeln ADF:s omkrets
b) triangeln ADF:s area
c) cirkelns radie

Parkeringsplatsen 
När fem påskkäringar skulle åka hem från Blåkulla i den becksvarta natten, upptäckte de att någon roat sig med att placera om alla deras kvastar på den lilla parkeringsplatsen.
På hur många sätt kunde alla kvastarna byta plats, när parkeringsplatsen bestod av fem platser?

 
 |Tillbaka till Klurigt|Lösningar|