Klurigt nr 17 

Vad är klockan?

Om en timma är det bara hälften så lång tid till midnatt som det var för två timmar sedan. Hur mycket är klockan nu?


Med kamel till Mecka

Enligt Mustafas testamente skulle hans två söner rida i kapp till Mecka på kameler. Den vars kamel kom sist, skulle få hela arvet.
Efter flera veckors kamelritt var sönerna fortfarande långt från Mecka. Båda red så långsamt som möjligt och rastade dessutom titt som tätt.
De var båda överens om att så här kunde det inte fortsätta.
Vid nästa oas träffade de på en gammal vis man. När de berättade om sina bekymmer, viskade den vise mannen något i först den enes och sedan den andres öra.
De båda bröderna kastade sig då upp på kamelerna och red så fort de kunde mot Mecka. Vad viskade den gamle mannen? (I. Adler: Tänk på ett tal (1957))


Vilken färg har tomteluvan?

När tomtefar jobbar i tomteverkstaden byter han luva varje dag efter ett visst system. Alla de sju luvor, som han använder under en vecka (jultomten har sjudagars arbetsvecka så här strax före jul!), har olika färger.
Det gäller för dig att lista ut efter vilket system tomten byter luva.


Vem vinner i längden?

Många har som barn lärt sig ramsan
"30 dagar har november, april, juni och september, 28 en allén
alla de övriga 31."


Då skulle man ju kunna dra slutsatsen, att sju månader på året är lika långa, men det är faktiskt inte sant.
Hur ska man förklara det?


Skolvägen

Skynda dig, så att du inte kommer för sent till skolan, ropade Stefans mamma.
Stefan: Om jag cyklar med hastigheten 15 km/h kommer jag visserligen två min för sent, men om jag cyklar med hastigheten 20 km/h kommer jag en min för tidigt, så det är lugnt.
a) Hur lång var Stefans skolväg?
b) Hur många minuter var det kvar, tills skolan började?


Romeo och Julia
"... Julia, Julia, Julia står du och väntar på din balkong..."
"... kasta nu genast din nyckel, när Romeo kommer per
 cykel..."

Romeo överlämnar sin bukett med blommor till Julia. Buketten består så när som på två blommor av rosor. Dessutom är alla blommor utom två tulpaner och alla blommor utom två är nejlikor.
Hur många blommor består buketten av?


Spindeln och flugan (förenklad variant)

En spindel vid hörnet A skall just sluka en fluga, men denna lyckas nätt och jämnt komma undan och flyga upp till hörnet G. Spindeln ger dock inte upp utan fortsätter jakten. Vilket är den kortaste vägen som spindeln kan krypa för att komma fram till flugan?

Biet

Två tåg på ett avstånd av 200 km startar samtidigt och kör i riktning mot varandra med en hastighet av 100 km/h. Ett bi flyger förskräckt upp framför det vänstra tåget för att komma undan. Det flyger utmed järnvägsspåret med hastigheten 150 km/h. (Ett amerikanskt bi – störst och bäst – klarar det mesta!). När biet möter det andra tåget, tvärvänder det och flyger i motsatt riktning. Resultatet blir att biet flyger fram och tillbaka mellan tågen, tills dessa möts. Då är biet fullständigt sönderstressat och faller dött till marken – en sorglig historia!
Hur lång är den sammanlagda sträcka som biet har flugit? (Ett amerikanskt bi kan både accelerera och bromsa in på nolltid.)

 

Lika men ändå så olika

Visa att områdena G och H har lika stora areor!


Mot Vetlanda!
Patrik, Peter och Paul lämnar samtidigt Eksjö för att bege sig till Vetlanda, en sträcka på 31 km.
Patrik springer med hastigheten 12 km/h. Peter tar sin gamla Volvo och erbjuder Paul att åka med. Hastigheten är 60 km/h. Paul, som själv har en splitter ny BMW, gör sig lustig över Peters gamla bil.

Till slut tröttnar Peter och ber Paul stiga ur bilen. Paul måste därför gå resten av sträckan. Hans medelhastighet är då 6 km/h.
Samtidigt ringer det i Peters mobil. Det är Patrik som undrar om Peter kan hämta honom. Peter vänder om, hämtar upp Patrik och fortsätter sedan till Vetlanda, dit han kommer samtidigt som Paul.
Hur lång tid tog det för Patrik, Peter och Paul att komma till Vetlanda?|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|