Klurigt nr 4

En kyss i mörkret 
I boken "Matematiska tankelekar" (George Gamow/Marvin Stern) från 1959 finns följande problem:
Under andra världskriget satt fyra personer i en järnvägskupé i Frankrike: en ung och söt flicka, en äldre dam med värdigt utseende, en tysk officer samt en medelålders fransman. När tåget passerade genom en tunnel och det blev alldeles mörkt, hördes ljudet av en kyss och därefter dunsen av ett knytnävsslag.
När tunneln var slut, kunde alla se att tysken hade fått en kraftig blåtira.
- Rätt åt honom, tänkte den gamla damen. Så skall våra unga flickor försvara sig mot de närgångna tyskarna.
-Konstigt, tänkte flickan. Varför valde tysken att kyssa den där gamla harpan?
Tysken förstod ingenting. Kunde det möjligen vara så att fransmannen försökt kyssa flickan och så hade hon av misstag slagit till fel person?


Vad hade egentligen hänt? 

Barberarens i Sevilla okände bror
Barberaren i Sevilla har en okänd bror, som bor i en liten spansk by. Även han är barberare. Han rakar alla män i byn, som inte rakar sig själva och endast dessa. Får barberaren raka sig själv?
(Fritt efter Bertrand Russel)

Ett problem av vikt
När Pelle ställer sig på vågen, visar den 42 kg, och när Rebecca väger sig visar den 45 kg. När de väger sig samtidigt, visar vågen 85 kg.
a) Hur många kg fel visar vågen? 
b) Hur mycket väger Pelle och Rebecca i verkligheten?

Ett måttfullt problem
En pappersremsa utan några markeringar är 2/3 m lång. Går det att klippa bort en halvmeter utan att mäta?

Problem i kvadrat
De röda och turkosa kvadraterna är lika stora. I båda fallen ligger den röda kvadratens ena hörn i den turkosa kvadratens mittpunkt.


                 fig. 1                     fig. 2

Hur stor del av den turkosa kvadraten täcks av den röda kvadraten i
a) fig. 1?         b) fig. 2?

Nians tabell? 
Om man tar talet 555 och subtraherar det med talets siffersumma blir resultatet 555 - 15 = 540.
Testar man istället talet 47 blir resultat 47 - 11 = 36. Båda resultaten finns i nians tabell. Är det en tillfällighet eller blir alltid resultatet ett tal i nians tabell, när man subtraherar ett positivt heltal med dess siffersumma?

Smårutigt 
("Jag föredrar det smårutiga framför det långrandiga" skrev kåsören Cello)
Hur är följande mönster uppbyggt?

  1      2        3         4
a) Hur många vita rutor finns det i figur nr 5
b) Hur många vita rutor finns det i figur nr n?

Matt i ett drag
Vit sätter matt i ett drag!
Ändå är det inte så enkelt att hitta det rätta draget.
Använd din fantasi! Det gäller att tänka i lite andra banor.

Ledning

Lekstuga för snillen 
1967 gav förlaget Prisma ut boken "Tio nya intelligenstest". Förutom intelligenstesten fanns det också ett par extra kapitel med rubriken "Lekstuga för snillen".
Här följer en något modifierad uppgift (aktuell p.g.a. den lag som trädde i kraft den 1/5 2000):

FÖRARE = 7
FOTGÄNGARE = 11
FÖRETRÄDE = 10
ÖVERGÅNGSSTÄLLE = ?

 


|Tillbaka till "Klurigt"|Lösningar|