Klurigt 25

"Internationella problem Cadet (gy) 2007 "

Tärningarna
a) Hur många tärningsögon finns det sammanlagt på de sidor som du inte kan se på bilden? (Bulgarien)
b) Hur många tärningsögon finns det på de sidor av tärningarna som ligger mot varandra? (originaluppgift)
Kvadraterna
En liten kvadrat ligger inuti den stora kvadraten (Se fig.)
Beräkna den lilla kvadratens area. (Vitryssland)
Rektanglarna
I den stora rektangeln finns det sex lika stora cirklar.
Den lilla rektangeln har sina hörn i fyra av cirklarna medelpunkter. Hur stor är omkretsen av den stora rektangeln, om den lilla rektangelns omkrets är 60 cm?
(Slovakien)
Trianglarna
ABC och CDE är två lika stora liksidiga trianglar.
Vinkeln BCD är 80o.
Hur stor är vinkeln ABD?
(Storbritannien)
 
Lajka

Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Avståndet AO är 24 m.
Lajka springer från A till B och sedan vidare till C, D, E.....O.
Tillsammans med den räta linjen AO bildar Lajkas spår sex kvadrater.
Hur lång sträcka sprang Lajka?
(Vitryssland)
 
Madame Dupont
Madam Dupont promenerar i två timmar. Först går hon en sträcka på plan mark och därefter uppför en backe. Hon vänder sedan omedelbart och går samma väg tillbaka hem igen.
Hennes hastighet på plan mark är 4 km/h, 3 km/h i uppförsbacken och 6 km/h i nedförbacken.
Hur lång sträcka går Madame Dupont sammanlagt ?
(Frankrike)
 
Gula området
O är mittpunkt i kvadraten KLMN. Vinklarna AOB och COD är räta. Kvadratens sida är 2 cm.
Hur stor är arean av det gula området?
(Vitryssland)
Kvadraterna del 2
Kvadraterna ABCD och EFGH är lika stora.
AB är parallell med EF.
Det gula området är 1
cm2.
Hur stor är arean av
kvadraten ABCD?
(Mexico)

 

 


 


|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|