Klurigt nr 2

Släktproblem nr 2

En person tittar på bilden till höger och säger: "Flickans mamma är min mammas enda dotter."
Vem är flickan på bilden?

Ibland lönar det sig att tänka fyrkantigt!

Vilket tal saknas?

Millenniumproblem I

Vilka årtal under förra millenniet ser likadana ut, om man skriver upp dem på ett papper och sedan - med samma sida upp - vrider papperet 180o ?

Ett färgstarkt problem
En kub av trä, som är målad röd utvändigt, delas upp i ett antal mindre kuber.
Hur många små kuber kommer då att ha tre röda sidoytor?
Antag att den stora kuben delas upp i 27 små kuber.
Hur många små kuber kommer då att ha
a) ingen röd sidoyta?
b) en röd sidoyta?
c) två röda sidoytor?
d) tre röda sidoytor?3D-problem nr1

Är det någon av dessa figurer som inte går att vika ihop till en kub?


3D-problem nr 2

Hur stor är vinkeln ABC?

Ledning


Promenad

En person går 10 km söderut, 10 km österut och 10 km norrut.
Han är då tillbaka vid utgångspunkten. Förklara hur detta är möjligt!
OBS! Det finns flera lösningar.

Millenniumproblem II
Vid årsskiftet 1999/2000 firade vi ett nytt millennium - fastän det egentligen inte började förrän vid årsskiftet 2000/2001!
Här kommer några uppgifter med anknytning till nyårsfirandet.
a) Talet 2000 består enbart av faktorerna 2 och 5, om talet delas upp i så små faktorer som möjligt. Vilket var det senaste årtalet (före år 2000), som kunde delas upp i enbart faktorerna 2 och 5?
b) Talet 2000 kan skrivas 5555 i ett annat talsystem. Vilket talsystem? Ledning
c) Datumgränsen ansluter i stort sett till longituden 180 grader. Det innebär att vid datumgränsen börjar ett nytt år tolv timmar tidigare än i London (Greenwich). Ändå firade Tonga millennieskiftet 14 timmar tidigare än i London. Hur hänger det ihop egentligen?
d) Flera fartyg i farvattnen utanför Tonga erbjöd passagerarna att fira millennieskiftet två gånger. Förklara hur det är möjligt!

Tankeläsaren

Så här kan du briljera som "tankeläsare": Gör i ordning fem kort som ser ut så här

Låt någon tänka på ett tal i intervallet 1-31. Fråga sedan om talet finns på kort nr 1, kort nr 2 osv.
Ex: Om personen har tänkt på talet 29 får du besked om att talet finns på kort nr 1, 3, 4 och 5.
Du listar enkelt ut att talet är 29 genom att addera talet högst upp till vänster på dessa kort. (1+4+8+16=29).
Kan du förklara varför detta fungerar?

|Tillbaka till "Klurigt"|Lösningar|