Klurigt nr 11

Ett streck i räkningen
Lägg till ett enda streck så att likheten blir korrekt!
a) 8 - 5 = 13 (det finns tre olika lösningar!)
b) 888 = 11
c) 5 + 5 + 5 = 550

Namnmysteriet
Familjen Karlssons yngste grabb har alltid tyckt att hans namn är gammaldags och töntigt, men häromdagen upptäckte han ändå en fördel med sitt namn. På en T-shirt har han sitt namn tryckt på framsidan. När han står framför en spegel, kan han läsa namnet rättvänt. Vad heter han?

Kvadrater
a) Ta bort två tändstickor så att det blir tre kvadrater.
b) Ta bort två tändstickor så att det blir två kvadrater.
c) Flytta tre tändstickor så att det blir tre kvadrater.

Felplacerade etiketter
I en av påsarna är alla kulor blå, i en annan påse är alla kulorna röda och i den tredje påsen finns det både blå och röda kulor. Tyvärr har alla etiketterna blivit felplacerade. En elev åtog sig att placera etiketterna på rätt plats, om han fick reda på färgen på en enda kula. Hur var det möjligt?

Skolk
Lärarna på Viktors skola älskar att ge läxprov - i alla ämnen! Nu har man kommit överens om att ge två läxprov varje skoldag. 
Viktor, som inte  gillar läxprov, skolkar ofta. Nästa torsdag tänker han bara gå på två av de fem lektionerna. Hur stor är risken att han skall råka ut för två läxprov?

På tal om tal
a) Finns det fem på varandra följande heltal, vilkas summa är jämnt delbar med 5?
b) Finns det sex på varandra följande heltal, vilkas summa är jämnt delbar med 6?

 Ålderman?
Det här året (2002) är jämnt delbart med Marcus ålder. Siffersumman för Marcus födelseår är 20. Hur gammal är Marcus?


Långtgående konsekvenser

Adolf Jansson åker alltid med samma tåg från sitt arbete i Jönköping. När han kommer till Nässjö, hämtar hans fru honom med bil. En dag hinner han dock med ett tåg som går en timme tidigare. Eftersom han inte har lyckats få kontakt med sin fru via mobiltelefonen, börjar han gå hemåt. 
- Jag borde ha väntat på Nässjö station, tänker Adolf efter en stund, när snålblåsten tar tag i Adolfs bastanta kroppshydda.
Så äntligen hörs ett välbekant motorljud och en bil bromsar in. 
- Men lille Adolf, du ser ju alldeles färdig ut! Hoppa in i bilen, så åker vi hem, säger frun.
Hur lång tid har Adolf gått, om han är hemma 10 minuter tidigare än normalt?
(Vi antar att frun alltid kör med samma hastighet för att precis vara på plats när tåget kommer.)

Ett kulproblem
Ahmed gick till basaren i Istanbul med en påse marmorkulor. Där bytte han 21 av sina marmorkulor mot glaskulor och stenkulor. För varje marmorkula fick han 3 glaskulor eller 4 stenkulor. Efter byteshandeln hade han lika många kulor av alla tre sorterna.
a) Hur många marmorkulor hade han från början?
b) Hur många marmorkulor skall Ahmed byta bort ytterligare för att  han skall ha dubbelt så många kulor sammanlagt som han hade när han gick till basaren.

Schackbrädet
Går det att pussla ihop ett schackbräde med valfritt antal bitar av följande sorter? 
(Se fig. nedan)För denna sida ansvarar:
Alf Gunnarsson


|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|