Klurigt nr 6

Kolorna 
Niklas köper en dag en stor påse med kolor. Andra dagen äter han 25 % fler kolor än den första dagen och den tredje dagen 20 % fler än den andra dagen. Han har då ätit sammanlagt 75 kolor. Hur många åt han första dagen?

Torghandel
Muhammed sålde en dag lerkrukor på torget. Eftersom  han var angelägen om att göra dagens första affär, sålde han en kruka med 20 % förlust för 100 dirham. Nästa kruka sålde han också för 100 dirham, men då tjänade han 25%. "Totalt sett gjorde jag alltså en liten vinst på de här båda krukorna", tänkte Muhammed belåtet.
Hade han rätt?

Mönster
Hur är följande mönster uppbyggt?

1 2 3 4

a) Hur många svarta rutor finns det i figur nr 5? 
b) Hur många svarta rutor finns det i figur nr n?

Den här uppgiften innebär inte något lyft!Rita det här kuvertet utan att lyfta pennan!

Ledning

Sista stickan förlorar
Det finns många varianter av detta spel.
En av dem kan spelas online på

http://www.sandlotscience.com/Guided_Tours/Tour2/Tour2_5.htm
Det går till så här:
Datorn tar slumpmässigt fram 14 - 28 tändstickor. Du får börja med att ta bort 1 - 3 tändstickor. Sedan är det datorns tur att göra sitt val osv. Den som till slut tvingas ta bort den sista stickan förlorar. Du har 80% chans att vinna, om du väljer rätt strategi!

Vandraren och herdarna
Sent en kväll kom en hungrig vandrare till två herdar. Den ene herden hade fem bröd och den andre tre bröd. Bröden delades lika mellan de tre männen. Efter måltiden gav vandraren de båda herdarna 12 drachmer.
Hur skulle pengarna fördelas mellan herdarna?

Hur gamla var barnen?
När Erik var på besök i sin hemstad, träffade han på en gammal kompis, som höll på att måla om sitt hus. 
- Hur har du det nu för tiden? frågade Erik. 
- Bra! Jag trivs med jobbet, och mina tre barn och min fru är underbara, svarade kompisen.
- Hur gamla är dina barn? frågade Erik.
- Produkten av deras åldrar är 36. 
- Jag behöver fler ledtrådar, sa Erik.
- Summan av deras åldrar överensstämmer med gatunumret på vårt hus.
- Jag behöver mera hjälp, sa Erik.
- Mitt äldsta barn är blont!
- Tack, nu har jag de fakta, som jag behöver.
Hur gamla var barnen?

Tennismatchen
I en tennismatch (tresetsmatch)
mellan Sandra och Åsa förekom endast två servegenombrott, ett i andra och ett i tredje set.
Sandra började serva i första set.
a) De spelade sammanlagt 31 game. Vem vann matchen?  Du skall även ange setsiffrorna.
b) Kan man lista ut vem som vann, om det sammanlagt spelades 32 game?

Tomtesäcken

I år har ovanligt många barn varit snälla. Därför måste tomtefar skaffa sig en extra stor säck.
Han gick till en säcktillverkare med följande beställning: "Jag har tre tomtenissar. Deras sammanlagda ålder är 28 år. Om du multiplicerar deras åldrar, får du ett tal, som anger hur många liter, som säcken skall rymma."
Säcktillverkaren kliade sig fundersamt i huvudet och sade: "Jag behöver fler ledtrådar".
Tomtefar: "Alla tomtenissarna fyller år just idag. Utifrån de ledtrådar, som du nu har fått, skall du tillverka största möjliga säck!"
Säcktillverkaren: "Tack, nu har jag de uppgifter jag behöver".
Hur många liter skall tomtefars säck rymma?
 


|
Tillbaka till "Klurigt"|Lösningar|