Klurigt 21 Talmysterier

Regler: Till uppg. 1, 5 och 6 får man använda de fyra räknesätten och parenteser men även andra räkneoperationer som t.ex. kvadratrötter, potenser och fakulteter.

 
Svårighetsgrad: Lätt  
Uppg. 1:
Bilda talet 20 med hjälp av tre fyror.
 
         4   4   4
Uppg. 2:
Fyll i siffrorna 1-9 i de tomma rutorna.

Ledning:

Uppg. 3:
Vilka siffror ska man ersätta a, b, c och d med?
 
Uppg. 4:
Fyll i talen 1-9 i de tomma rutorna i figuren till höger. De udda talen ska vara till vänster om likhetstecknet.
Ledning:

 
Svårighetsgrad: Medel  
Uppg. 5:
Skriv talet 100 med hjälp av sex st femmor.
 
    5  5  5  5  5  5
Uppg. 6:
Bilda talet 2000 med hjälp av nio st fyror.
 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
 Uppg. 7:
A, B, C, D och E motsvarar fem olika siffror. När talet ABCDE multipliceras med 4, kommer siffrorna i svaret i omvänd ordning jämfört med i det ursprungliga talet.
Vilket är det ursprungliga talet?
Ledning:

 

Svårighetsgrad: Svår
Här följer några sanna påståenden (på engelska)!
 
Uppg. 8:
Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Uppg. 9:
Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Uppg. 10:
Ersätt varje bokstav med rätt siffra!
Uppg. 11:
Ersätt varje bokstav med rätt siffra!

En fantastisk matematikuppgift, som stämmer både med bokstäver och siffror!
 
Uppg. 12: 
Använd tre likadana positiva heltal (n) för att få svaret 20.

Regler: Du får använda vilka matematiska operationer som helst för talet n
.

Ex.: Om svaret hade varit 30, hade det gått bra att använda 10 + 10 + 10 = 30.
Eftersom 20 inte är jämnt delbart med 3, går det inte att hitta en lika enkel lösning, när svaret är 20.

Hur många lösningar kan du hitta?

Mejla gärna dina förslag till mig!

Tips 1         Tips 2           Tips 3        Tips 4         

 

Lösningar

Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 1
Multiplicera två av talen.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 2
Bilda ett tvåsiffrigt tal.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 3
Använd kvadratrötter.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tips 4
Använd fakultet!
Ex.: 3! = 1 . 2 . 3  = 6

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blir resultatet till vänster om likhetstecknet udda eller jämnt?
Om du har svarat rätt på den frågan är det lätt att inse, vilka tal som ska stå i de gröna rutorna.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vilken siffra måste bokstaven A motsvara?

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Börja med de siffror som ska stå i de gröna rutorna.

Tillbaka