Klurigt nr 9

Dela lika
Dela figuren till höger i 
a) två
b) tre
c) fyra
kongruenta (samma storlek och form) delar.

Den nya matematiken?
När Kalle kom hem från skolan, sa han till sin mamma:
- Vet du att hälften av arton är tio och att hälften av tolv är sju?
- Den nya matematiken har jag då aldrig trott på. Nu får vi sätta igång med hemundervisning!
Tyder Kalles svar på att han är i behov av extra undervisning?

Hur mycket är klockan?
Det finns som bekant vetenskapliga expeditioner vid Sydpolen (Antarktis). Hur mycket är klockan där, när klockorna i Sverige visar 12.00? 

Vattenmelonen
En vattenmelon, som väger 400 g, innehåller 95 % vatten. Tjugo dagar senare har andelen vatten sjunkit till 90 %. Hur mycket väger vattenmelonen då?

Hur gamla är barnen?
Erik och Emma har fyra barn. Produkten av barnens åldrar är 81. Ett barn går i skolan. Detta barns ålder är lika stor som produkten av de andra barnens åldrar.
Hur gamla är barnen?

Kamelen Torsten
Kamelen Torsten var törstig, fastän 81 % av hans vikt var vatten! När han kom fram till nästa oas, drack han 160 liter vatten. 85 % av hans vikt var då vatten. Hur mycket vägde "törstiga" Torsten?

Ett vinklat problem

AD är bisektris till vinkeln A och BE är bisektris till vinkeln B i triangeln ABC.
Visa att vinkeln v mellan bisektriserna måste vara trubbig! 

Farmors karamellskål
"Farmor, var har du karamellskålen?" ropade alla barnbarnen.
Farmor plockade fram sin skål med godis. Den här gången fanns det bara två sorters kolor, Dumle och Dajm, i skålen. Hon delade ut lika många kolor till varje barnbarn utan att ta hänsyn till hur många kolor de fick av vardera sorten. Minsta barnbarnet fick 1/6 av antalet Dumlekolor och 1/8 av antalet Dajmkolor. 
a) Hur många barnbarn kom på besök till farmor?
b) Hur många kolor fanns det i skålen?


Fortsättning följer
Ge exempel på vilket som kan vara nästa tal i talföljden!
18    11    1    5    4    9    16
Ledning

Vem talar alltid sanning?
Framför dig står tre personer. En talar alltid sanning, medan var och en av de andra två växlar mellan sanning och lögn: varannan gång talar han sanning och varannan gång ljuger han.
Tyvärr vet du inte om "lögnaren" börjar med att tala sanning eller inte.
Du tillåts endast att ställa ja- och nej-frågor till en person i taget. Flera frågor kan dock ställas till samma person.
Visa att du behöver ställa högst tre frågor för att lista ut vem som alltid talar sanning.
Ledning|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|