Klurigt nr 7

Datorn kan läsa dina tankar!?
Ett tankeläsningstrick, som förbluffar många: Datorn kan läsa dina tankar

Kuben och hörnen 
Kubens kanter är 4 cm. Man skär av alla hörn på kuben, 2 cm från resp. hörn (se figur)
Hur många hörn kommer den nya rymdfiguren att ha?

Ledning

Födelseår? 
En medelålders matematiklärare sade till sina grundskoleelever:
"En person kommer år x2 att vara x år gammal. Personen är yngre än jag men äldre än vad ni är. Vilket år är han/hon född?"

Mönster
Vilka tal skall finnas i de gröna rutorna?

Ledning

Kvadrattal 
Talen 1, 4, 9.... kallas kvadrattal, eftersom 1=12,4=22,9=32....
Matematiker har i alla tider fascinerats av kvadrattalen och försökt hitta så många samband som möjligt.
Några exempel:
A. Efter kvadrattalet n2 följer kvadrattalet (n+1)2. Differensen mellan dessa tal är 2n +1, dvs. ett udda tal.
Ex.: Differensen mellan två på varandra följande kvadrattal
(0, 1, 4, 9, 16..) är 1, 3, 5, 7...
B.
Alla tal kan uttryckas som summan av två, tre eller fyra kvadrattal, t.ex. 10=32+12=22+22+12+12, 69=82+22+12
C. Vissa kvadrattal ger symmetriska svar.
Ex.: 112=121, 1112=12321...  1111111112=12345678987654321
D. Det finns alltid en följd av kvadrater, sådana att summan av (n+1) st kvadrater= summan av de följande n st kvadraterna. 
Det  första kvadrattalet i följden är alltid n(2n+1).
Ex.: Hitta fem kvadrattal, sådana att summan av de tre första är lika stor som summan av de två följande.
Lösning: Fem kvadrattal
Þ  n=2, dvs. det första kvadrattalet är 2(2*2+1)=10
102+112+ 122=132+142

Två intressanta kvadrattal
Talen 169 (=132) och 144 (=122) är kvadrattal. 
Uppgifter: 
1) Använd lämpligt räknesätt för att dessa kvadrattal skall bilda ett nytt kvadrattal.
2) Läs talen (169 resp. 144) baklänges. Du får då nya kvadrattal eller hur?
3) Beräkna siffersumman i 144 resp. 169. Slutsats?

Disco
En klass anordnade ett disco och en discjockey engagerades. Enligt kontraktet blev hans lön 1500 kr, om det såldes högst 100 biljetter. Lyckades man sälja fler biljetter, höjdes discjockeyns lön med 50%. 
En biljett kostade 25 kr. Man hade inga ytterligare inkomster eller kostnader. Discot gick med 900 kr i vinst. Hur många biljetter hade man sålt?
Ledning

Kakmonstret
Att dela en rund (cylinderformig) kaka i 8 stycken kongruenta delar med hjälp av fyra snitt, vinkelräta mot kakans översida, är inte så svårt, men hur skall man göra för att klara det med endast tre sådana snitt?
Ledning

Pythagoras sats
Går det att bevisa, att alla heltal ³3 ingår som en sida i minst en rätvinklig triangel med heltalssidor?
Ledning
 


|Tillbaka till "Klurigt"|Lösningar|