Klurigt nr 8

Husgaveln
På bilden av huset ser du framsidan och den högra gaveln.
Flytta två stickor så att du istället ser framsidan och den vänstra gaveln.

Bokstavsproblem
En bokstav, utklippt i papper, har blivit vikt en gång. Till höger ser du hur det ser ut då. 
Det skulle kunna vara ett L, men det är det inte.
Vilken bokstav är det då? 

Påskäggen
Erik har fått i uppgift att koka påskäggen i 7 minuter. Han har två timglas, som visar tiden 5 resp. 3 minuter. Hur skall han göra?

Vasaloppet
Professor Kalkyl åkte en gång Vasaloppet. 
Strax före en kontroll tänkte han så här:
Om jag i fortsättningen håller medelhastigheten 10 km/h är jag i Mora kl. 16.00, men med medelhastigheten 15 km/h skulle jag vara framme redan kl. 15.00.

a) Vad heter kontrollen?

b) Är det troligt att professor Kalkyl kan hålla medelhastigheten 15 km/h under resten av loppet?


Resan till Blåkulla
Häxan rättade till fartdräkten och varvade upp sin turboladdade kvast. Det var dags för årets höjdpunkt: Resan till Blåkulla.
Förra året hade hon flugit på hög höjd, men den här gången valde hon att flyga tätt över trädtopparna. För säkerhets skull tog hon det ganska lugnt. Farthållaren ställdes in på 5/6 av fjolårets hastighet och så bar det av - vid exakt samma klockslag som förra året.
Färddatorn visade att bränslet borde räcka ca 640 km.
- Jag chansar att det räcker ända fram till Blåkulla, tänkte häxan. Små marginaler ger alltid lite extra spänning.
När häxan anlände till Blåkulla sent på kvällen, visade den digitala klockan på kvasten ett symmetriskt tal.
- Märkligt, tänkte häxan. Även i fjol visade klockan ett symmetriskt tal, fast då var faktiskt alla fyra siffrorna lika.
Hon kastade en blick på trippmätaren.
- Som vanligt har jag tagit kortaste vägen, mumlade häxan belåtet.
Vilken hastighet höll häxan?

Primtal I
Ett datum kan man skriva på många olika sätt, t.ex. så här: 01-04-03 (3 april 2001).
När bildade de tre siffergrupperna senast tre primtal före den 3 april 2003?

Primtal II
Bevisa att om ett primtal är större än 3, så är dess kvadrat minus 1 delbar med 24.
Ex.: 72 - 1 = 49 - 1 = 48    48/24 = 2

Tomten
Mättekniker Berg svängde in på Duvgatan och svor samtidigt, när han tänkte på sin chef, den originelle och koleriske stadsarkitekten. Som vanligt hade denne lämnat ifrån sig en kryptisk arbetsorder: "En av tomterna ska delas mitt itu genom avstyckning. Båda ska ha samma nummer men med tillägget A resp. B. Summan av alla de siffror, som används till gatunumren, när avstyckningen är klar, blir 102."
Berg fortsatte gatan framåt för att kunna lista ut vilken tomt det gällde. Han knappade in några värden i kalkylprogrammet på sin bärbara dator och skakade sedan bekymrat på huvudet.
Kan du hjälpa honom?
 


|Tillbaka till Klurigt|Lösningar|