Pedagogiska tips
 
Matematikbiennalen 26-27/1  2012 i Umeå
501b  Den optiska telegrafen -
en spännande tillämpning av binära tal
 Matematikbiennalen 2008:

Workshop 205: Tankeläsare, korttrick o. stengetter!

Kommentarer till Workshop 205

 Matematikbiennalen 26-27/1  2006

 Här kan du få information om mina två programpunkter:

 Föreläsning (programpunkt 123)  
 Workshop (programpunkt 624) 
 Kommentarer till Workshop (programpunkt 624)

 
 För att kunna läsa dessa filer behöver du Acrobat Reader.

 Klicka på Acrobats logo, om du vill ladda hem Acrobat 
 Reader.
Med en liten förhoppning om att mina föreläsningar och min workshop skall få fler elever att upptäcka matematikens fantastiska värld.

Traditionellt lärande bäst enligt prof. John Hattie, Nya Zeeland (DN 2/4 -13)
Länk till artikeln

Problembaserat lärande (PBL) fungerar däremot dåligt, speciellt för svaga elever.
Något att fundera över för de två stora PBL-entusiasterna Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm, tillika arga kritiker av utbildningsminister Jan Björklund!
(Enligt DN har John Hattie mycket högt anseende i forskarvärlden.)
Lärarens betydelsefulla roll
En
bekräftelse på det som många känt till sedan länge, men som alla borde ha insett redan i slutet på förra seklet: flum och kommunalisering är en katastrof för skolan.
Kapplöpningen (max - och minproblem)
 Vad är klockan?
 Labyrinten (en utmaning i tio steg!)
 Telegrafen i Furusund  -  som bygger på det binära talsystemet.
En brun ko i Skottland!
 Konsten att hitta enkla och eleganta lösningar!
 Ge dina elever en aha-upplevelse!
 Veckoläxor (åk 9)!
Block - tränar elevernas förmåga att tänka 3-dimensionellt!
 Master Mind (online) - tränar elevernas förmåga att tänka logiskt
 Hex - en tuff variant av luffarschack 
 Några intressanta geometriska laborationer
 
Den liksidiga triangeln                      Ett överraskande resultat!?
 Kors i kvadrat

Några av nedanstående uppgifter kan användas för att få ett trivsamt avbrott i  den ordinarie undervisningen, medan andra kan användas för att få ytterligare tillämpningar på viktiga moment.
Tankeläsaren (se Workshop ovan) 

Vilket skonummer? 
"Välskrivning"    
Hokuspokus    
Uppgifter för (tal)talanger     
Lika stora men ändå så olika!
Almanacksalgebra!                                 
Var bor Hanna, Jessica och Kristina?

Den fingerfärdige eleven klarar multiplikationstabellen!               
Vilken veckodag är det?
Vilka orter har blivit "översatta" till engelska?        Facit
Enkla matematikprogram  (i Excel)
Anvisning:
1.  Dubbelklicka på länken
2.  Öppna filen i Excel
(Filerna är virustestade, så det är ingen risk att aktivera makrot.)
Den försvunna prinsessan eller Bryt förtrollningen!
Vad sade Galilei?
Vad sade Karl XII?

Tiokamrater 

Upp till tjugo
Upp till hundra Negativa tal
Elevens egna ex.:
Addition

Subtraktion
Multiplikation Division
   
Gissa talet
Här finns flera tillämpningar:
1) Binära talsystemet
2) Villkorssatser med funktionen =OM   (i cellerna BA7, BA9, BA11, BA13 och BA15.
3) Villkorssats med funktionen =OM(ELLER   (i cellen I41)
4) Makro (i cellen G43)