Lika stora men ändå så olika!
 
Med hjälp av den geometri, som hör till grundskolans kurs, kan man konstruera uppgifter, som stimulerar eleverna att hitta kreativa lösningar!
När man dessutom med sådana uppgifter kan få tillfälle att träna elementär algebra, är det illa att den här typen av uppgifter utnyttjas så sällan.

Uppgift 1:


a) Visa att de röda områdenas areor är lika stora som de gula områdenas areor!
b) Visa att vinkeln v är 90o.

Uppgift 2:


Visa att den sammanlagda arean av de röda områdena är lika stor som den gula triangelns area!
(Hippokrates månskäror)

Uppgift 3:
 
Visa att områdena G och H
har lika stora areor!
 

  Lösning