Almanacksalgebra!

Med hjälp av almanackan  kan man träna på att skriva algebraiska formler.

Ex. 1:  
Utgå från talet i den röda rutan (talet 1 på rad 1).

Uppgift:
Skriv en  formel för talet i den gula rutan på rad n!

Lösning:
1 + 7(n -1)

som kan skrivas
7n - 6

Anm.:
Om det första talet kallas a, blir den allmänna formeln
a + 7(n - 1)

Ex. 2:
 
Utgå från talet i den röda rutan (talet 2 på rad 1).

Uppgift:
Skriv en  formel för talet i den gula rutan på rad n!

Lösning:
2 + 8(n -1)

som kan skrivas
8n - 6

Anm.:
Om det första talet kallas a, blir den allmänna formeln
a + 8(n - 1)

Ex. 3:
 
Utgå från talet i den röda rutan (talet 2 på rad 1).

Uppgift:
Skriv en  formel för talet i den gula rutan på rad n!

Lösning:
2 + 6(n -1)

som kan skrivas
6n - 4

Anm.:
Om det första talet kallas a, blir den allmänna formeln
a + 6(n - 1)

Ex. 4:
 
Utgå från talet i den röda rutan och bilda en rektangel (2x2 rutor)

Uppgift:

Skriv en  formel för summan av talen i denna rektangel!

Lösning:
Talet som vi utgår ifrån kallas a.
Summan av talen blir då
a + (a+1) + (a+7) + (a+8)
Efter förenkling får vi 4a +16

Ex. 5:
 
Utgå från talet i den röda rutan och bilda en rektangel (3x3 rutor)
Uppgift:
Skriv en  formel för summan av talen i denna rektangel!

Lösning:
Talet som vi utgår ifrån kallas a.
Summan av talen blir då
a + (a+1) + (a+2) + (a+7) + (a+8)  + (a+9) + (a+14) + (a+15) + (a+16)
Efter förenkling får vi
9a +72
Anm.:
Om vi istället hade utgått från det mellersta talet på den översta raden och kallat det talet för x, hade vi fått en enklare formel: 18x

Ex. 6:
 
Utgå från talet i den röda rutan och bilda en rektangel (4x4 rutor)
Uppgift:
Skriv en  formel för summan av talen i denna rektangel!

Lösning:
Talet som vi utgår ifrån kallas a.
Med samma metod som i uppgift 4 och 5 får vi efter förenkling
16a + 192

Extrauppgift:
Summan av talen i en annan rektangel (4x4 rutor) är 224.
Visa att vi utgår från talet 2.

Pedagogiska idéer:
1. Utnyttja de framtagna formlerna för att lösa andra problem i almanackan.
2. Summan av talen i uppgifterna 4-6 kan naturligtvis beräknas med formeln för summan av den aritmetiska serien.
Utgå gärna från figuren i uppg. 6, när du ska ge en rimlig förklaring till hur formeln ser ut.