Lärarens betydelsefulla roll

En effektiv lärare som ställer höga krav och skapar arbetsro är bland det viktigaste för att eleverna ska lyckas. Vilken typ av skola man väljer eller hur många barn som finns i klassen har mindre betydelse enligt den största studien på området.
Sveriges Kommuner och landsting, som låtit bearbeta de nyzeeländska rönen, hävdar att det är hög tid att låta de skickligaste lärarna ta ett större ansvar i de svenska skolorna.

TT (september 2011)

Tillbaka

 
"Den stora folkvandringen"
Runt millennieskiftet blev det alltmer populärt att eleverna skulle söka kunskapen på egen hand och läraren skulle i första hand vara en handledare.
Eleverna skulle söka efter fakta i biblioteket och på nätet (ofta med hjälp av datorer placerade i datasalar).
Konsekvensen blev att många kopierade information utan att förstå innehållet. Speciellt för svaga elever var det här undervisningssättet katastrofalt.
En lärare kallade lite skämtsamt elevernas aktiviteter för "Den stora folkvandringen".
 
Medelålders Plus
Medelålders Plus i DN (23/8 2012) har också synpunkter på undervisningsmetoderna.