Block - tränar elevernas förmåga att tänka 3-dimensionellt!

Så här laddar du hem spelet

Beskrivning av Block


Anm.: Bilden är redigerad

Start Game: Starta spelet genom att trycka på ENTER.
Välj sedan svårighetsgrad (0-9) och tryck på ENTER. Högre svårighetsgrad ger fler poäng, men samtidigt har du mindre tid att vrida och flytta figuren, innan den är framme vid "väggen (5x5 rutor).
När en figur "fastnar" på väggen, får du poäng. När ett helt lager är fyllt, får du extra poäng.
Tips:
1) När man blivit van vid spelet, bör man vänta med att fylla första och andra lagret  helt, så att du tillslut kan fylla de tre understa lagren samtidigt. Det ger extra många poäng.
2) En van spelare bör starta på svårighetsgrad 3 eller högre.

Choose Setup: Flytta markören hit (med piltangenten) och tryck ENTER.
                      Här kan man ändra "spelplanen" (5x5x12) till önskad storlek.
Write Setup: Flytta markören hit och tryck ENTER. Den nya inställningen sparas.
Demo: Flytta markören hit och tryck ENTER. Du kan nu se hur spelet går till.

Help:  Flytta markören hit och tryck ENTER. Du får instruktioner hur du flyttar och vrider figurerna.

Tangenterna Q  W  W: Med hjälp av dessa tangenter roterar figurerna moturs.
Tangenterna A  S  D:   Med hjälp av dessa tangenter roterar figurerna medurs.
Piltangenterna:
Flytta figurerna med hjälp av piltangenterna.
Mellanslagstangenten: När du vridit och flyttat figuren till rätt läge, trycker du på mellanslagstangenten.
P: Tryck på P för att pausa/återuppta spelet.
ESC: Avbryt spelet genom att trycka på ESC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ladda hem spelet på http://www.blockout.de/download/blockout.exe
1) Spara filen  
2) Eftersom det är en exe-fil, bör du låta ditt virusprogram undersöka, om det finns virus eller spionprogram i denna fil.
När jag undersökte den (16/11 -09) var den fri från virus och spionprogram.
3) Dubbelkicka på filen, välj mapp där programmet skall installeras.
4) I den mapp, där du sparade programmet, finns filen BL.
Starta spelet genom att dubbelklicka på denna fil.
5) Ev. kommer du då att se denna bild:
Välj det första alternativet
EGA 640 X 350, 16 colors och tryck sedan på ENTER.

En alternativ nedladdning
En kopia av BLOCK med bättre grafik finns här

(Denna variant är dock mycket mer utrymmeskrävande - 36,5 MB mot ca 200 kB!)

Högst upp på sidan