Geometri - vilket härligt ämnesområde i matematiken!
Där finns det rika möjligheter att hitta problem, som går att lösa genom att göra en enkel geometrisk konstruktion.
I nedanstående problem finns tillämpningar på begreppen mittpunktsnormal, periferivinkel (randvinkel) och likformighet.
 

 
Var bor Hanna, Jessica och Kristina?

Det här problemet finns med tre olika svårighetsgrader. 
Lätt:
Hanna bor lika långt från kyrkan som från Folkets Hus.
Hur ska du göra för att vara helt säker på att komma till huset, där Hanna bor?
 
Medel:  
I fig. till höger ser du att vinkeln KJF är 90o.
K=kyrkan
J=Jessicas hus
F=Folkets Hus
Hur ska du göra för att vara helt säker på att komma till huset, där Jessica bor?
   
Svår:  
Avståndet från Kristinas hus till Folkets hus är dubbelt så stort som avståndet till kyrkan. Hur ska du göra för att vara helt säker på att komma till huset, där Kristina bor?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt


(sedan den 20/4 -06)