Ledning (3D-problem nr 2)

Hur stora är sidorna i triangeln ABC jämfört med varandra?