Ledning (Vilket talsystem?)

Ledtråd 1) Talet 5555 är större än 2000.
Är basen för det nya talsystemet större eller mindre än 10?

Ledtråd 2) I vilka talsystem finns siffran fem?

Ledtråd 3) Du behöver endast testa med fyra olika baser. Det gör du lätt med hjälp av en miniräknare. Talet är uppbyggt på följande sätt:
5*n3 + 5*n2 +5*n1 + 5*n
0 (n3 läses "n upphöjt till 3", där n betecknar talsystemets bas)

Tillbaka