Ledning (motionsrundan)

Den procentuella förbättringen påverkas inte av motionsrundans längd (i det här problemet), men många tycker kanske att problemet blir enklare att lösa om man sätter in ett värde på sträckan, t.ex. 12 km (12000 m). 

Tillbaka