K  l  u  r  i  g  t

Förhållandet (lösning)
Svar: Förhållandet är 2:3

Lösning: 
Triangeln ABC:s area är 40% av kvadratens area. Då är höjden EF är 4 cm.
Enligt Pytagoras sats blir då EB = 3 cm, vilket medför att 
AE =2 cm.

Eftersom trianglarna AEF och BFE har samma höjd förhåller sig areorna som baserna AE och EB, dvs. 2:3
|
Tillbaka|