Jubileumsproblemet 400 000 (lösning)

Uppgift 1:

Svar:

Lösning:

Med vertikala streck på båda sidor om talet blev värdet 100 gånger så stort. Med ett horisontellt streck ovanför ett tal blev värdet 1000 gånger så stort. I det här fallet 100 . 1000 . 4 = 400 000

Uppgift 2:

Anm.:
Efter divisionen i "Fråga Lund"-programmet visar Sten von Friesen Rysk bondmultiplikation
http://svtplay.se/v/1392832/fraga_lund_-_sex_larde_svarar_pa_fragor 51:47
(Dubblering av den ena faktorn och halvering av den andra. Summera de dubblerade tal som står bredvid udda tal i "halveringsspalten". Om svaret vid halveringen inte är ett heltal, tar man bara med heltalsdelen. Ex.: 3,5 avrundas till 3)


En utförligare beskrivning av multiplikation och division med romerska siffror finns på http://mathpuzzle.se/ryskbondmultiplikation.htm

Uppgift 3:


Svar: 400 000 = 27
. 55 = 21+3+3 . 55

Tillbaka