Pedagogiska spel och andra förströelser

Numera finns det gott om spel, som kan laddas hem från Internet eller spelas direkt på nätet. Här visar vi några exempel på sådana spel. 
OBS! Om du laddar hem spel, måste du vara medveten om att det finns risk att råka ut för datavirus.
Länkarna på den här sidan fungerade 2005-10-03. Mejla gärna till mig om någon länk har slutat att fungera.

Luffarschack (Fem i rad)
Ringar och kryss på "rutat papper" där du utmanar datorn.
Adressen är http://5-i-rad.skojspel.se/

Nim
Detta gamla klassiska spel kan spelas online, t.ex. på http://www.robtex.com/robban/nim1.htm
Du spelar mot datorn (User move = du; My move = datorn). 
I fig. till höger är stickorna ordnade i tre grupper.
Du får ta ett godtyckligt antal stickor men bara från en grupp åt gången.
Normal: Du vinner, om du kan ta den sista stickan.

Reverse: Du vinner, om datorn måste ta sista stickan.

OBS! När du klickar på en sticka tar du bort den stickan och alla stickor till höger om denna sticka.


En vinnande strategi

Fyra i rad
http://www.elevspel.se/amnen/hjarngympa/fyra-i-rad.html

Othello
Othello är ett annat välkänt spel. 
Spela on-line http://hewgill.com/othell

Datorn gissar vilket kort du tänker på!Starta genom att klicka på ett av korten!

Sista stickan förlorar


Gå in på http://www.sandlotscience.com/Guided_Tours/Tour2/Tour2_5.htm
och utmana datorn!

Tänk på ett tal mellan 1 och 10...
Kan verkligen datorn läsa dina tankar?
Du kan testa Mysterious Mind Reader
http://www.sandlotscience.com/Games/Mind_Reader.htm


15-puzzle


Ett gammalt klassiskt spel som du kan testa på
http://www.javaonthebrain.com/java/puzz15/


Master Mind
Ännu ett spel som kan spelas direkt på nätet. http://www.freegames.ws/games/javagames/mastermind/mindgames.htm
Spelet kräver att Shockwave Flash är installerat på datorn.

Tornet i Hanoi
Det gäller att flytta skivorna, en i taget, så att alla till slut ligger på den pelare, som finns längst till höger. Ingen skiva får läggas på en mindre skiva. En sägen ger en spännande bakgrund till detta problem, som också innehåller en hel del matematik. Programmet spelas on-line: http://www.mazeworks.com/hanoi/index.htm
Spelet kräver att Shockwave Flash är installerat på datorn.

Tac Tix
Tac Tix är en variant av det välkända spelet Nim. Det gäller att få motståndaren att ta den sista brickan. Programmet spelas on-line: http://www.mazeworks.com/tactix/index.htm  

Rubiks kub
http://www.rubiks.com/cube_online.html kan du själv vrida kuben eller kan datorn demonstrera hur du ska göra.

Spela schack mot datorn
Datorerna blir allt duktigare på att spela schack. För några år sedan besegrades världens bäste schackspelare, Kasparov, av datorn Deep Blue.
KChess Elit är ett annat program, med vars hjälp du kan analysera och spela partier. En utvärderingsversion kan hämtas från Internet: kchel35.zip

 
Block - tränar elevernas förmåga att tänka 3-dimensionellt!


Anm.: Bilden är redigerad

Start Game: Starta spelet genom att trycka på ENTER.
Välj sedan svårighetsgrad (0-9) och tryck på ENTER. Högre svårighetsgrad ger fler poäng, men samtidigt har du mindre tid att vrida och flytta figuren, innan den är framme vid "väggen (5x5 rutor).
När en figur "fastnar" på väggen, får du poäng. När ett helt lager är fyllt, får du extra poäng.
Tips:
1) När man blivit van vid spelet, bör man vänta med att fylla första och andra lagret  helt, så att du tillslut kan fylla de tre understa lagren samtidigt. Det ger extra många poäng.
2) En van spelare bör starta på svårighetsgrad 3 eller högre.

Choose Setup: Flytta markören hit (med piltangenten) och tryck ENTER.
                      Här kan man ändra "spelplanen" (5x5x12) till önskad storlek.
Write Setup: Flytta markören hit och tryck ENTER. Den nya inställningen sparas.
Demo: Flytta markören hit och tryck ENTER. Du kan nu se hur spelet går till.

Help:  Flytta markören hit och tryck ENTER. Du får instruktioner hur du flyttar och vrider figurerna.

Tangenterna Q  W  W: Med hjälp av dessa tangenter roterar figurerna moturs.
Tangenterna A  S  D:   Med hjälp av dessa tangenter roterar figurerna medurs.
Piltangenterna:
Flytta figurerna med hjälp av piltangenterna.
Mellanslagstangenten: När du vridit och flyttat figuren till rätt läge, trycker du på mellanslagstangenten.
P: Tryck på P för att pausa/återuppta spelet.
ESC: Avbryt spelet genom att trycka på ESC.

Du kan ladda hem spelet på http://www.blockout.de/download/blockout.exe
1) Spara filen  
2) Eftersom det är en exe-fil, bör du låta ditt virusprogram undersöka, om det finns virus eller spionprogram i denna fil.
När jag undersökte den (27/1 -08) var den fri från virus och spionprogram.
3) Dubbelkicka på filen, välj mapp där programmet skall installeras.
4) I den mapp, där du sparade programmet, finns filen BL.
Starta spelet genom att dubbelklicka på denna fil.
5) Ev. kommer du då att se denna bild:
Välj det första alternativet
EGA 640 X 350, 16 colors och tryck sedan på ENTER.

Hex (board game)
Hex är ett brädspel, som teoreiskt kan ha vilken storlek som helst men som i regel består av 11x11 hexagoner. Spelet uppfanns av den danske matematikern Piet Hein (1942) och John Nash (1948) oberoende av varandra. Nash har bevisat att spelet inte kan sluta oavgjort.Piet Hein

 


John Nash

Anm.: John Nash anses som en av 1900-talet största matematiker.
Under åren 1966 och 1996 publicerade han inga arbeten p.g.a. schizofreni.
1994 fick han nobelpriset i ekonomi.
Filmen A Beautiful Mind är baserad på Nashs liv.

 

Spelregler:
HEX är ett spel, där två spelare (röd resp. blå) turas om att lägga en markör i sänder i vilken ruta som helst. Röd börjar alltid. Den som först förbinder sina två motsatta sidor med en obruten kedja av markörer vinner.
Hörnrutorna räknas som båda spelarnas sidor. Det är en fördel att lägga först, och för att göra spelet mer rättvist kan man införa en "Swap-regel" (Se ytterligare info för datapelet
HEXY  nedan.)

I dataspelet HEXY spelar du på dataskärmen mot datorn eller mot en annan spelare.
Spelet är konstruerat av Vadim V. Anchelevich. På hans hemsida kan du hämta detta spel http://home.earthlink.net/~vanshel/Hexy1-74.exe

1) Spara filen  
2) Eftersom det är en exe-fil, bör du låta ditt virusprogram undersöka, om det finns virus eller spionprogram i denna fil.
När jag undersökte den (27/1 -08) var den fri från virus och spionprogram.
3) Du startar programmet genom att dubbelklicka på                                
Några anvisningar:
 a) När du testat spelet några gånger, krävs det en registrering.  
     För mig var detta inte något problem. Jag fick snabbt en kod via e-post från 
    
Vadim V. Anchelevich.
b) Hexy Off: Du spelar mot en annan spelare.  
    H
exy On: Du spelar mot datorn.
c) Swap Off:
    Swap On
: När Röd gjort sitt första drag, kan datorn byta ut den röda
                  markören mot en blå eller ta bort den röda markören och
                  lägga en blå på "spegelrutan" (Se regler för Swap on)
d) Level:
   
e) Hint: Datorn förslår vilket drag du ska göra.
   
f) Ångra drag:               Använd piltangenten (ß)
   Ångra borttaget drag:  Använd piltangenten (
Ý)
   
 
Anm.: Du kan också spela mot datorn på Maze Works http://www.mazeworks.com/hex7/index.htm
 
 


|Tillbaka|