Nim - en vinnande strategi

Matematikern Charles Bouton hittade för hundra år sedan en vinnande strategi: 

1.


 
 


2.

Skriv antalet stickor i varje grupp som ett binärt tal.

 

Summera antalet ettor i varje kolumn.
Den vinnande strategin ser ut så här: Ta bort så många stickor från en av grupperna, att du lämnar kvar ett jämnt antal ettor i varje kolumn!
I det här fallet lämnar du kvar två stickor i den vänstra gruppen och du har en vinstställning!
OBS! Den "vinnande strategin" kan inte användas om det endast finns en grupp med stickor kvar. Den som då är vid draget tar naturligtvis alla stickorna.

Tillbaka