Ledning (Fortsättning följer)

Sambandet behöver ju inte vara matematiskt!

Tillbaka