Ledning (Vem talar alltid sanning?)

  1. Undersök följande tre fall
    a) Den tillfrågade talar alltid sanning.
    b) Den tillfrågade är en "lögnare". Första svaret är lögn.
    c) Den tillfrågade är en "lögnare". Första svaret är sanning.
  2. Ställ alla frågor till samma person.

Tillbaka