Ledning (Pytagoras sats):
Utnyttja att differensen mellan två på varandra följande kvadrattal är ett udda tal.

Tillbaka