Ledning:

Hur kommer rymdfigurens nya hörn att ligga i förhållande till varandra?

Tillbaka