Månadens problem
oktober 2015

Barnen

Magister Rask: "Idag ska ni få tillämpa era kunskaper i ekvationslösning:
Jag har två barn. Produkten av deras åldrar är tre gånger så stor som summan av deras åldrar. Hur gamla är barnen?"
Efter ett par minuter räcker klassens stjärna (som heter Stella) upp handen:
"Jag behöver ytterligare en ledtråd."
"OK då", säger magister Rask. "Mitt äldsta barn är fött i Lejonets stjärntecken."
"Då vet jag hur gamla barnen är" , sade Stella.

Kan du lösa uppgiften med hjälp av en ekvation?
 

Pucken

Peter Foppa Forsberg skjuter en puck i punkten S.
Pucken studsar mot sargen i punkten P och fortsätter i riktning mot punkten T.
PT är vinkelrät mot RS.
Hur stor är vinkeln x?

parallelltrapetset

ABCD är ett likbent parallelltrapets.
Sträckorna BC, CD, DA och AC förhåller sig som
1:1:1:1,5.

Vilket är det minsta parallelltrapets med dessa egenskaper, som har heltalssidor?

 

 Staffan R. och Pelle P. har skickat korrekta lösningar till alla tre uppgifterna.
Christer E. har löst de båda första uppgifterna och Birger J. de båda sista uppgifterna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt