Månadens problem
januari 2017

Samuel Loyd (1841-1911) 

kreatursmarknaden


Bonden Jones sålde två kor för 210 $.
För den ena kon var förtjänsten 10 % av inköpspriset. Däremot förlorade han 10 % av inköpspriset för den andra kon. Totalt blev hans förtjänst 5 % av inköpspriset för de båda korna.
Hur stort var inköpspriset för var och en av korna.
 

 Trötte Willie


Dusty går från orten A mot orten B. Samtidigt startar trötte Willie från orten B och går i riktning mot orten A. När de möts har Dusty gått 18 miles längre än trötte Willie. De hälsar snabbt på varandra och fortsätter sedan utan avbrott.
Efter detta hastiga möte tar det 13,5 timmar innan Dusty är framme i orten B, och 24 timmar innan trötte Willie är framme i orten A.
Beräkna avståndet mellan orterna A och B samt Dustys resp. Willies hastighet.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. och Pelle P. har löst båda uppgifterna och Christer E. har löst den första uppgiften.

Lösning     Tillbaka till Klurigt