Dudeney, Englands främste problemkonstruktör

Henry Ernest Dudeney
(1857 - 1930)


Spindeln och flugan

Detta är förmodligen Dudeneys mest kända problem:
Spindeln sitter en fot från taket mitt på ena kortväggen, medan flugan sitter en fot från golvet mitt på motsatta kortväggen.
Vilket är den kortaste vägen som spindeln kan krypa för att komma fram till flugan?

Stellan Kjellander har hittat den kortaste vägen.

Lösning

Anm.: En förenklad variant av problemet ser ut så här!

 


Tudelning

Dudeney visade att kvadratens diagonal (den röda linjen) delar såväl det svarta som det vita området i cirkeln i två lika stora delar.
Kan du hitta ett bevis?

P.S.
Det visade sig så småningom att Dudeney inte hade hittat det enklaste beviset!

Stellan Kjellander har löst tudelningsproblemet!

Lösning

                                                                                 Tillbaka