Spindeln och flugan (förenklad variant)

En spindel vid hörnet A skall just sluka en fluga, men denna lyckas nätt och jämnt komma undan och flyga upp till hörnet G. Spindeln ger dock inte upp utan fortsätter jakten. Vilket är den kortaste vägen som spindeln kan krypa för att komma fram till flugan?

Lösning

                                                                                 Tillbaka