UTMANING - GEOMETRI

TRIANGELAREAN

ABCD är en kvadrat.
Beräkna arean av den röda triangeln.

Lösning

AREAN AV ABCD

 Beräkna arean av rektangeln ABCD.
Längden av sträckan DE framgår av figuren.

Lösning

REKTANGELNS AREA I

 Beräkna arean av rektangeln ABCD.

Lösning

HALVCIRKLARNA

De tre små halvcirklarna har arean 4 cm2
Hur stor är arean av den stora halvcirkeln?

Lösning

DEN BLÅ TRIANGELN

ABCD är en kvadrat med sidan 6 cm.
F är mittpunkt på sidan AD.
Beräkna arean av den blå triangeln.

Lösning


 
 

REKTANGELNS AREA II

I rektangeln ABCD är
AD = DE = EC.
Halvcirkelns diameter är
10 cm.
Beräkna rektangelns area.

Lösning


 

DEN GULA AREAN

ABCD och EFGH är kvadrater.
Den violetta arean är 8 cm2 och gröna arean är 3 cm2.
Hur stor är den gula arean?

Lösning

 

SAMMANLAGDA AREAN

De två blå rektanglarna är kongruenta och den gröna fyrhörningen är en kvadrat.
Hur stor är den sammanlagda arean av de tre fyrhörningarna?

Lösning

DEN BLÅ REKTANGELN

   
Beräkna arean av den blå rektangeln.
Den röda kordan i kvartscirkeln är 8 cm.


Lösning
 

STRÄCKAN X

I kvadraten ABCD är stråckan FG 3 cm.
Beräkna sträckan X.

Lösning
 

HUR STOR ÄR TRIANGELNS AREA?

I den stora triangeln finns bl.a. en blå triangel (32 cm2) och en brun kvadrat (24 cm2).

Sträckan BD = sträckan BE.

Hur stor är triangeln ABC:s area?


Lösning
 
     

REKTANGELNS AREA III

Triangeln BEF har arean 2 cm2 och triangeln BCF 3 cm2.
Beräkna rektangelns area.

Lösning

RÄTVINKLIG TRIANGEL

Beräkna triangelns sidor.

Lösning