Utmaningen! Hur stor är triangelns area?
I den stora triangeln finns bl.a. en blå triangel (32 cm2) och en brun kvadrat (24 cm2).

Sträckan BD = sträckan BE.

Hur stor är triangeln ABC:s area?


Lösning