triangelnEtt rektangulärt kort viks längs linjen BE så att hörnet A hamnar i punkten F.

Arean av triangeln DEF
är 24 cm2 och arean av triangeln BCF är 96 cm2
     
Beräkna arean av triangeln BEF.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Staffan R. har skickat en lösning.

Lösning      Tillbaka till Klurigt