Tre kvadrater
Tre kvadrater med sidorna 5 cm, 2 cm resp. 3 cm är placerade som figuren visar.
Hur stor är skillnaden mellan arean av det svarta området och arean av de gula områdena?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Pelle P. och Bengt B. har skickat en lösning.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt