Tre kvadrater
Svar: 12 cm2
Lösning:
Den blå arean betecknas med A.
Den svarta arean
är
52 cm2 - 22 cm2 - A cm2 = 21 cm2 - A cm2
Den gula arean är
32 cm2 - A cm2 = 9 cm2 - A cm2

Differens:
21 cm2 - A cm2 - (9 cm2 - A cm2) =
21 cm2 - A cm2 - 9 cm2 + A cm2 = 12 cm2

 Tillbaka