Tomtemor joggar
När tomtemor var ute och joggade, ringde det på mobilen. Det var tomtefar.
- Jag har slarvat bort ett par önskelistor. Kan du komma hem och hjälpa mig att leta, om jag hämtar dig med min skoter.
- Javisst, sa tomtemor.
Hon vände genast om och fortsatte med samma fart som tidigare. Tomtefar fick dock problem. Det tog tio minuter, innan han lyckades starta sin skoter.
När tomtemor kom hem, hade hon varit borta i 34 minuter.
På bilden nedan finns punkterna A, B och C markerade.
A = Tomtebovägen  B = Den plats där tomtemor var, när tomten startade med sin skoter från Tomtebovägen    C = Den plats där tomtemor fick vända om.Uppg.: Hur lång är sträckan AB jämfört med sträckan BC?
Skoterns hastighet var fyra gånger så stor som tomtemors joggningshastighet.

Lösning