Tomtefars klocka

Uppgift 1:
Vid ett tillfälle pekade tim- och minutvisaren på tomtefars analoga klocka åt rakt motsatt håll.
Samtidigt hörde tomtefar, att nyheterna i tomteradion startade. Det gör de varje hel timma i tomtelandet.
Hur mycket visade klockan?
 
Uppgift 2:
Tomtefar fick en gång ett stort tornur som tack för lång och trogen tjänst.
Avståndet mellan visarnas spetsar är 18 cm klockan 12 och 126 cm klockan 6.
a) Hur långa är visarna?
b) Hur stort är avståndet mellan visarnas spetsar kl. 3?
(Realexamen vt 1914)
 
Uppgift 3:
Vid ett tillfälle skulle sekundvisaren på tomtefars klocka precis påbörja en ny minut. Vinkeln mellan minut- och timvisare var 20o. Hur mycket var klockan?

Lösning