Tipspromenad

1. 
När Pelle ställer sig på vågen, visar den 42 kg, och när Rebecca väger sig visar den 45 kg. När de väger sig samtidigt, visar vågen 85 kg.
Hur mycket vägde Rebecca i verkligheten?
1.   43 kg X.   45 kg   2.    47 kg
2. 

I en karamellskål finns det 10 röda, 15 gula och 12 gröna påskägg.
Du plockar upp ägg utan att titta på färgen.
Hur många ägg måste du ta för att vara säker på att få alla tre sorterna?

1.  26 X.   28 2.  37
3. 
Marias mamma och pappa väntade tillökning.
Om vi får en lillasyster kommer jag att ha dubbelt så många systrar som bröder, men om det blir en pojke kommer jag att ha lika många bröder och systrar, sa Maria.
Hur många pojkar finns det i familjen före tillökningen?
1.  1 X.    2 2.    3
4. 
  Hur stor är vinkeln ABC?  
1.     60o X.    90o 2.    100o
5.
Vid en etapp av Tour de France kom tre svenska åkare i mål. En av dem kom exakt på den mellersta platsen. De andra två svenska åkarna hamnade längre bak i prislistan, 42:a resp. 80:e plats. Hur många cyklister kom i mål på den här etappen?
1.    85 X.    83 2.    81
6. 
Anton, Calle, David och Fredrik kastar snöboll på skolgården.
Pang! Där går en fönsterruta! Ut kommer rektorn.
Anton: "Det var inte jag!"
Calle: "Det var inte jag!"
David: "Det var Fredrik!"
Fredrik: "Det var Anton!"
En av tomtenissarna talade inte sanning. Vem hade pangat rutan?
1.   Anton   X.    David 2.   Fredrik  
7.
Anna, Britta, Cilla, Doris och Emma ska placeras vid ett runt bord, så att två namn aldrig kommer i alfabetisk ordning. Till höger om Cilla skall Emmas tvillingsyster sitta. Vem sitter till vänster om Anna?
1.    Cilla  X.    Doris 2  Emma 
8.
Familjen Nilsson hade dubbelt så många tulpaner som påskliljor i sin trädgård, men när några rådjur hade ätit upp 30 tulpaner, var det dubbelt så många påskliljor som tulpaner. Hur många tulpaner fanns det då?

1.    8 X.    10 2. 12 

9. 
Kubens kanter är 4 cm. Man skär av alla hörn på kuben, 2 cm från resp. hörn (se figur)
Hur många hörn kommer den nya rymdfiguren att ha?

1.   12   X.    18 2.    24
10.
En vattenmelon, som väger 400 g, innehåller 95 % vatten. Tjugo dagar senare har andelen vatten sjunkit till 90 %. Hur mycket väger vattenmelonen då?

1.    380 g

X.    360 g

2.    200 g

11. 

I en teatersalong finns det lika många platser i varje rad som det finns bänkrader.
Framför den mellersta raden finns det sammanlagt 300 platser.
Hur många platser finns det i hela salongen? 

1.    700 X.    650 2.    625
12. 

När Rudolf förfrös sin mule var det riktigt kallt!
Svenskar och amerikaner tvistar fortfarande om huruvida det hände i Sverige eller USA.
Däremot är man överens om vad termometern visade vid det här tillfället.
Hur kallt var det egentligen?  

1.    -30o X.    -40o 2.    -50o