Tipspromenad

1. 
- 5 = 9. Vilket tal motsvarar ?
1.   4 X.   14 2.    45
2. 
En hink med vatten väger 10 kg. Om hälften av vattnet hälls ut, väger den 6 kg.
Hur mycket väger den tomma hinken?
1.   8 kg   X.    4 kg 2.   2 kg
3. 
En hästhage är 10 m x 16 m. Hur långt staket behövs?
1.  26 m X.    52 m 2.    160 m
4. 
Hur många kvadrater finns det i den här figuren? 
    

1.     1 X.    9 2.    14
5.
Lina klipper gräsmatta A på 120 minuter. Hur lång tid tar det för henne att klippa gräsmatta B, om klipphastigheten är dubbelt så hög då?                

1.    15 min X.    30 min 2.    60 min

6. 
Jag tänker på ett tal. Skillnaden mellan en fjärdedel av talet och en femtedel av talet är 1. Vilket är talet?

1.   9 X.    20 2.   40  
7.

Hur många svarta rutor finns det i
figur nr 5?

1 2 3 4
1.    13 X.    14 2  16
8.

Snigeln Hektor kryper med en hastighet av 5 cm/min. Hur lång tid tar det för honom att krypa över en väg som är 4 m bred?

1.    8 min X.    20 min 2. 80 min 

9.
Om en timma är det bara hälften så lång tid till midnatt som det var för två timmar sedan. Hur mycket är klockan nu?

1.   kl. 18   X.    kl. 19 2.    kl. 20
10.
Camilla kom hem från en skogspromenad med en burk fylld med spindlar och skalbaggar.
Hon påstår att det finns åtta kryp med totalt 54 ben inne i burken. Kan du räkna ut hur många skalbaggar Camilla har?

                              

1.    2

X.    5

2.    6

11. 
Vilket tal ska stå i den gröna rutan?

1.    4 X.    17 2.    36
12. 

Peter målar ett plank ensam på 6 h. Lotta målar det ensam på 3 h? Hur lång tid tar det om de börjar samtidigt från var sin ände?       
Ledning: Du kan lösa problemet genom att rita upp staketet och markera hur stor del de målar varje timme.

1.    2 timmar X.    3 timmar 2.    4,5 timmar

          

 
(sedan den 23/3 -06)