(lösning)

 
Svar: Det finns tre lösningar
  • 35 p
  • 45 p
  • 50 p
Lösning:
De fyra andra personernas poäng är 42 p, 43 p, 46 p och 49 p.
En lösning är lätt att hitta.
Medelvärdet för de fyra andra personerna var (42 + 43 + 46 + 49)/4 = 180/4 = 45.
Om den femte personen hade 45 p, blir medelvärdet fortfarande 45 p samtidigt som medianen också blir 45.

För att se om det finns fler lösningar måste vi gå mera systematiskt tillväga.
Låt n vara den femte personens poäng:
Medelvärdet är (180 + n)/5.
Eftersom n är ett heltal, måste n vara delbart med 5.

Man kan lätt konstatera att n ligger i intervallet 30 < n
≤ 50
Fall 1:
n = 30  30, 42, 43, 46, 49
Då är medianen 43 men medelvärdet (180 + 30)/5 = 42. Duger inte!
Eftersom värdet n = 30 är för litet, behöver vi inte undersöka ännu mindre tal.

Fall 2:
n = 35   35, 42, 43, 46, 49
Då är medianen 43 och medelvärdet (180 + 35)/5 = 43.
n = 35 duger!

Fall 3:

n = 40  40, 42, 43, 46, 49
Då är medianen  43 men medelvärdet (180 + 40)/5 = 44. Duger inte!

Fall 4:
n = 45  42, 43, 45, 46, 49
Då är medianen 45 och medelvärdet (180 + 45)/5 = 45.
n = 45
duger!

Fall 5:
 
n = 50 42, 43, 46, 49, 50  
Då är medianen 46 och medelvärdet (180 + 50)/5 = 46.
n = 50 duger!
 

Tillbaka