Fem personer deltog i ett Quiz med maxpoängen 50. Fyra av dem hade resultaten 42 p, 43 p, 46 p och 49 p. Medelvärdet av de fem personernas resultat var lika stort som medianvärdet. Vilket resultat hade den femte personen?

Finns det flera lösningar?


Pelle P. och Bengt B. har skickat lösningar.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning  Tillbaka