Tomtens motionsrunda (Lösning)


Svar: 16 km

Lösning:
Eftersom förhållandet mellan sträckorna AB och AE är 3:5, antar vi att sträckan AB är 3x km och sträckan AE 5x km.

Vi tillämpar nu Pytagoras sats de tre trianglarna.
Triangeln ABC (gröna triangeln)
(AB)2 + (BC)2 = (AC)2
    (3x)2 + 22 = (AC)2
            
(AC)2 = 9x2 + 4

Triangeln ACD (gula triangeln)
(AC)2 + (CD)2 = (AD)2
 9x2 + 4 + 4= (AD)2
            
(AD)2
  = 9x2 + 20

Triangeln ADE (blå triangeln)
(AE)2 + (DE)2 = (AD)2
    (5x)2 + 22 = (AD)2
      
25x2 + 4  = 9x2 + 20
          16x2   = 16
             x2   = 1
              x   = 1 (x = -1 duger ju inte)

Sträckan AB = 3 . 1 km = 3 km    Sträckan AE = 5 . 1 km = 5 km

Motionsrundan: (3 + 2 + 4 + 2 + 5) km = 16 km

Tillbaka