Tomtens motionsrunda

För att hålla sig i form springer tomten dagligen  - utom på julafton (!) - den motionsrunda, som är markerad med rött i figuren.
Förhållandet mellan sträckorna AB och AE är 3:5. Hur lång är tomtens motionsrunda?

Lösning: