K  l  u  r  i  g  t

Koder och krypton (lösning)

Svar: 
T A R Z A N G I L L A R D J U N G E L V R Å L

Anm. 1: Koder, t.ex. Ceasarkryptot, kan man också knäcka med hjälp av frekvensanalys.
Exempel på frågeställningar:
Vilka är de vanligaste bokstäverna? I svenskan är det e, a, n och t.
Finns det dubbelteckningar (oftast konsonanter)? 
osv.
Frekvensanalysen fungerar naturligtvis bättre på längre texter.

Anm. 2: I Illustrerad Vetenskap nr 12/2002 finns en artikel om kryptering. 

Extrauppgift:
K A J U H A H U J A K S J Z F H U D A F Y J G E
Vilken information ger ovanstående kod?

|Tillbaka|