Koder och krypton

Människor har i alla tider varit intresserade av koder. (Det har säkert bidragit till att Dan Browns "DA VINCI-KODEN" blivit en bestseller).
Caesarkryptot
Ett exempel på en enkel kod är Caesarkryptot, som innebär att varje bokstav ersätts med en annan bokstav genom att alla bokstäver förskjuts ett visst antal steg.
(Caesarchiffret har fått sitt namn efter Julius Caesar, som var en flitig användare av krypterade meddelanden. Han använde chiffret för att kommunicera med Cicero och andra vänner i Rom samt för militära ändamål. Ett exempel på ett sådant chiffer i krigföring finns i Julius Caesars skildring av fälttågen i Gallien. Där beskrivs hur Cicero, omringad och nära att ge upp, mottar ett krypterat meddelande från Caesar efter ett dramatiskt överlämnande. Källa: Wikipedia)
Ex.: A ersätts med D, B med E osv.
Ett sådant krypto är lätt att knäcka, eftersom det endast finns 27 olika varianter (p.g.a. att det är 28 bokstäver i alfabetet) att undersöka.
Med ett kalkylprogram kan man snabbt ta fram alla dessa varianter.
I Excel 2003 gör du så här:
 1. Talföljder, dagar och månader kan man lätt skapa med hjälp av fyllningshandtaget, men för att få en alfabetisk lista, krävs det lite förberedelser! Öppna Alternativ... Verktygsmenyn och välj fliken Anpassa lista.
 2. Skriv in listelementen A, B, C... Å, Ä, Ö.
  OBS! I exemplet nedan har jag använt det gamla svenska alfabetet med 28 bokstäver, dvs. w skall inte vara med!
  Kopiera och klistra in dessa så att listelementen bildar två alfabet (A...Ö, A...Ö) i en följd.
 3. Klicka på Lägg till  och sedan OK.
 4. Lös följande kod:
  B K Ö G K Y Q S V V K Ö N T C Y Q O V D Ö H V
 5. Gör så här:
  • För att kunna se hela koden är det lämpligt att minska kolumnbredden till 3.
  • Skriv koden i punkt 4 med endast en bokstav i varje cell.
  • Skriv nästa bokstav i alfabetet på raden under koden (de röda bokstäverna se nedan)
  B K Ö G K Y Q S V V K Ö N T C Y Q O V D Ö H V
  C L A H L Z R T X X L A O U D Z R P X E A I X
  • Markera cellerna med bokstäver i dessa två rader.
  • Använd fyllningshandtaget för att få fram de återstående 26 varianterna (raderna)
  • Leta upp den rad som ger ett läsbart meddelande.
Knackningar (i fängelser)
En metod som fångar använder, beskrivs av Bengt Jangfeldt i biografin över Raoul Wallenberg:
Bokstäverna är ordnade i rader och kolumner (se fig.) 


Raoul Wallenberg

Först knackar man för att markera raden och sedan för att markera bokstaven.
Ex.: Enligt denna metod skickar man bokstaven B genom att knacka en gång för den första raden och sedan två gånger för den andra kolumnen.
Så här kunde det gå till: Tandborstskaftet användes som knackningsinstrument. Eftersom all kommunikation var förbjuden mellan cellerna, måste knackningarna ske med största försiktighet. För att dölja verksamheten satt fången med en bok i ena handen, medan han knackade med den hand som var längst bort från celldörren.
Armen var inte instucken i ärmen men från vaktens perspektiv - titthålet i celldörren - såg den ut att vara det.


|Tillbaka till Klurigt|Lösning|